Employer branding – når virksomheder brander sig gennem ansatte

0
1893
employer branding

Denne artikel er baseret på et kommercielt samarbejde og artiklen er betalt for af den eller de virksomheder, der linkes til.

Måske er du virksomhedsejer, eller måske er du ansat i en organisation, hvor du er sidder i en position, hvor du har ansvaret for virksomhedens markedsføring. Uanset hvad din baggrund måtte være, kommer her et par tips til, hvordan du med fordel kan brande virksomheden.

Markedsføring er lig med strategi

Kort sagt handler markedsføring om, hvordan virksomheden præsenterer sig udadtil. Det gør sig blandt andet gældende, når det kommer til, hvordan virksomheden er synlig på de sociale medier, hvad virksomhedens reklamer og kampagner består af samt hvordan virksomhedens omdømme er. Markedsføring af en virksomhed er ikke blot noget, der sker ved at knipse med fingrene. Det forudsætter en velstruktureret og velovervejet strategi for, hvordan virksomheden og dens produkter skal præsenteres og brandes.

Anderledes branding

Når det kommer til branding, er der naturligvis mange måder at gøre det på. Et brand skal forstås som produktets værdi, altså det, der huskes af forbrugeren og sætter sig fast på nethinden. Det tager lang tid at opbygge et troværdigt brand, som forbrugeren forbinder med noget positivt. Branding kan imidlertid bestå i mange ting, og det kræver ligeledes en strategi for, hvordan man vil gøre det. Employer branding er en brandingstrategi, hvor man som virksomhed vælger at brande sig gennem sine medarbejdere. Det kræver naturligvis, at de ansatte i virksomheden er tilfredse med deres arbejde, føler sig godt behandlet og føler sig værdifulde for virksomheden. Employer branding bygger på idéen omkring, at det er de ansatte i virksomheden, der repræsenterer virksomheden udadtil og at det af samme grund derfor er de ansatte, der er et af de vigtigste aktiver i virksomheden. Derfor kan denne strategi være en enormt effektiv og troværdig måde at brande sig på, såfremt medarbejderne er tilfredse. Der er efterhånden flere virksomheder, der har eksperimenteret med employer branding og har fået særdeles gode resultater. Gør som IT huset Elbek-Vejrup.